Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

niedziela, 2 kwietnia 2017

PROJEKT MATURA - podsumowanie #9


Kolejny tydzień Waszej ulubionej akcji za nami :D Zwroty z minionego tygodnia przydadzą się na maturę pisemną, w szczególności tym osobom, które podchodzą do poziomu rozszerzonego. Choć na maturze ustnej również często jesteśmy proszeni o podanie zalet/wad.

Poznaliśmy następujące zwroty dotyczące argumentów za i przeciw:
The main advantage of … is that... - Główną zaletą … jest to, że...- The main advantage of Facebook is that it helps the users easily contact each other (Główną zaletą Facebooka jest to, że pomaga użytkownikom łatwo kontaktować się ze sobą)
One of the benefits of … is that... Jedną z zalet … jest to, że... - One of the benefits of the Internet is that we're able to meet people from around the world. (Jedną z zalet internetu jest to, że możemy spotkać ludzi z całego świata.)
It is believed / said that... - Sądzi / mówi się, że...- It is believed that the economic crisis will end soon. (Mówi się, że kryzys ekonomiczny wkrótce się skończy..)
Opponents point out that... - Przeciwnicy zwracają uwagę, że... - Opponents point out that there are more drawbacks of weekend shopping rather than benefits. (Przeciwnicy zwracają uwagę, że weekendowe zakupy  mają więcej wad niż zalet..)
On the other hand... - Z drugiej strony... - On the other hand, maybe he's smarter than you think. (Z drugiej strony, może on jest bystrzejszy, niż myślisz.)
Some people are against... - Niektórzy ludzie są przeciwko... - Some people are against the death penalty. (Niektórzy ludzie są przeciwko karze śmierci.)
Many people argue that... - Wielu ludzi spiera się, że... - Many people argue that this is only half true. (Wielu ludzi spiera się, że to tylko w połowie prawda.)


Wszystkie zwroty w formie PDF możecie pobrać TUTAJ. Zachęcam do pobierania, drukowania i powtarzania. 

Do zobaczenia na Facebooku! :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...